Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Månad: september 2021

Innovation och psykologisk trygghet

Innovation och psykologisk trygghet

Vill du skapa en arbetsplats som präglas av samarbete, innovation och kreativitet? Då behöver du tänka på ett nytt sätt kring utveckling. Samarbete, innovation och kreativitet frodas inte i miljöer präglade av rädsla eller oro. Vad är innovation? Innovation är ett brett begrepp som kan ha olika innebörd. I vissa fall talar vi om innovation…
Läs mer

Framgångsrika team

Effektiva team

Team är en mycket vanlig arbetsform i dagens arbetsliv. Hur skapar vi effektiva team? Den frågan ställde sig Google. Studien, som gick under namnet Project Aristoteles, som är en hyllning till Aristoteles citat att ”helheten är mer än summan av dess delar”. Svaren de fick blev dock inte som de hade förväntat sig. Fem faktorer…
Läs mer