Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Innovation och psykologisk trygghet

Innovation och psykologisk trygghet

Innovation och psykologisk trygghet

Vill du skapa en arbetsplats som präglas av samarbete, innovation och kreativitet? Då behöver du tänka på ett nytt sätt kring utveckling. Samarbete, innovation och kreativitet frodas inte i miljöer präglade av rädsla eller oro.

Vad är innovation?

Innovation är ett brett begrepp som kan ha olika innebörd. I vissa fall talar vi om innovation i fråga om att komma på fullständigt nya och revolutionerande idéer som kan komma att förändra samhället eller hur man utför en viss uppgift i grunden. Men innovation kan ske på mer subtila nivåer – ibland genom att man försöker hitta en lösning på ett problem och ibland uppstår innovationer av en ren tillfällighet (källa innovationsrådet).

Framtidens företag präglas av innovation.

Idag när så mycket handlar om innovation, lärande och engagemang. Då är det viktigt att behålla och utveckla begåvade medarbetare. En orädd arbetsplats där människor verkligen tror att de kan använda hela sin förmåga. Det vill säga, där de kan bidra med sina idéer, påpeka saker som inte fungerar och be om hjälp.

Allt detta är absolut nödvändigt i den kunskapsekonomi vi verkar i, men det kan vara svårt att inse hos individen. I industritiden var allt mätbart, objektivt och uppdelat i konkreta uppgifter som var lätta att relatera till. De viktigaste tillgångarna i framtidens företag ligger mellan människors öron. Den kunskapen kan inte mätas, kvantifieras eller värderas. Och vi vet inte alltid vad ”bra” är. Därför blir det avgörande att göra det enkelt för medarbetarna att dela med sig av sina tankar och idéer. Eftersom det som de inte delar är osynligt för oss. Värdena skapas av den kombinerade kunskapen hos många individer.

Förmåga att lära – nyfikenhet som möjliggörare för nytänkande och innovation

Det viktigt att inte lärandet blir en pålaga utan en naturlig del i vardagen. Att utveckla en lärande kultur beskrivs som att hela tiden vara nyfiken och vilja hänga med. Medarbetare behöver se lärandet och att utvecklas som en del i sitt jobb. Idag talas det en hel del om att ”reskilla” dvs att lära nytt och lära om. Då det centrala är att
vi inte vet vilken kunskap framtiden kräver. Att vara öppen för det och den ovissheten är
en nyckel i en lärande kultur.

Det krävs ett ”growth mindset” där inställningen är att alla kan lära nytt och lära om. Growth mindset är en grundinställning att hela tiden se möjligheter till lärande och förbättring och känna att det är värt ansträngningen. Lärande kräver ofta att du är utanför din ”comfort zone” där ditt biologiska system helst
undviker att vara. Något som är mycket viktigt i en lärande organisation är att alla
kommer till tals. Det är avgörande för att nå den kollektiva kunskapen i bolaget för att
skapa ökad innovation.

När alla känner sig bekväma att dela sina idéer, synpunkter, erfarenheter och misstag utvecklas en lärande organisation. Centralt i den lärande kulturen är att man testar om och om igen och den viktigaste faktorn för att bygga en lärande kultur är: ” Att medarbetarna vågar testa och lära och att de känner sig trygga när de gör det”.

Att vi vill framstå som bra kan hämma innovation

De flesta av oss, antingen på ett medvetet eller omedvetet plan, har en önskan att framstå som bra. Vi vill att andra ska tycka om oss. Därför kommer vi naturligtvis att försöka kontrollera vilket intryck andra har av oss, och vi håller oss tillbaka. Det enda problemet är att vi undanhåller bra, relevanta idéer och information om problem och misstag. Sådant som är viktigt för arbetsplatsen.

Organisationer idag behöver kunna möta upp ny kompetens och utveckla den som redan finns i trygga miljöer. I en miljö där det inte florerar rädsla eller oro för att t.ex. ”ha fel” eller ”vara för annorlunda”.
Det finns ett stort behov av att skapa kulturer som genuint främjar det fria uttrycket av idéer och engagemang. Arbetsplatser där man tillåts ställa frågor, begå misstag, dela oro och pröva idéer med varandra. Där en bas av tillit och utforskande byggs upp.

Psykologisk trygghet än viktigare i och framtidens företag

Är dina medarbetare trygga nog att säga sin mening? Vågar de påtala fel och brister i verksamheten? Och kan du som chef bemöta det på ett uppskattande sätt? I en värld där mer och mer av arbetet är komplext och osäkert är det viktigare än någonsin att människor är ärliga och kan uttala sig. När de gör det har deras team och organisation en verklig chans att prestera på högsta möjliga nivå. När de inte gör det är det mer troligt att organisationen presterar på en lägre nivå.

Många ledare förstår intuitivt att det är viktigt att skapa en psykologisk trygg arbetsplats för lärande och kreativa uppgifter. Men många har felaktigt trott också, att det inte är så viktigt för resultaten. Mer och mer forskning visar nu sambandet mellan psykologisk trygghet och resultat. Detta beror på den starka kopplingen mellan smarthet, samarbete och att våga säga sin mening. För att uppnå detta är vi beroende av psykologisk trygghet, eftersom vi arbetar i en alltmer komplex värld.

 

%d bloggare gillar detta: