Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Månad: maj 2022

Hur kan du skapa psykologisk trygghet i din vardag?

Hur kan du skapa psykologisk trygghet i din vardag?

Vi bidrar alla till psykologisk trygghet på våra arbetsplatser genom vår dagliga kommunikation och interaktion med varandra. Om vi ​​vill ha en högre grad av psykologisk trygghet kan vi direkt ställa oss frågan i vilken grad vi upplever psykologisk trygghet just nu: Hur är det med den psykologiska tryggheten på vår enhet? Hur upplever jag…
Läs mer

Mångfald

Är olikheter och mångfald en tillgång i team?

Varför är mångfald viktigt för organisationer? Mångfald och inkludering är lönsamt. En studie från McKinsey publicerad 2020 visar exempelvis att de företag som har störst etnisk och kulturell mångfald har 36 procent högre sannolikhet att vara lönsamma jämfört med genomsnittsföretaget i studien. Hur kan vi skapa mångfald och inkludering i praktiken: Hur kan vi öppna…
Läs mer