Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Kategori: Innovation

Psykologisk trygghet för framtidens arbetsplatser

Psykologisk trygghet för framtidens arbetsplatser!

Med tanke på den allt snabbare förändringen som sker och behovet av kreativa, anpassningsbara arbetsplatser på alla nivåer är psykologisk trygghet viktigare än någonsin. Tidigare kännetecknades omvärlden av ord som stabilitet, säkerhet, enkelhet och tydlighet. Men snabba förändringar i omvärlden behöver inte bara betyda instabilitet och oro. Jag tror att framtidens arbetsplatser har förmågan att…
Läs mer

Innovation och psykologisk trygghet

Innovation och psykologisk trygghet

Vill du skapa en arbetsplats som präglas av samarbete, innovation och kreativitet? Då behöver du tänka på ett nytt sätt kring utveckling. Samarbete, innovation och kreativitet frodas inte i miljöer präglade av rädsla eller oro. Vad är innovation? Innovation är ett brett begrepp som kan ha olika innebörd. I vissa fall talar vi om innovation…
Läs mer