Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Månad: april 2023

Workshop psykologisk trygghet

Hur kan vi skapa psykologisk trygghet?

Världen ropar efter meningsfulla, psykologiskt trygga och lärande arbetsplatser. Där man som människa inte behöver dölja sina svagheter, sina misstag, sina tvivel eller sina osäkerheter. De flesta är överens om att detta är viktigt. Men hur gör vi? Hur kan vi skapa psykologisk trygghet? Det finns 5 kraftfulla färdigheter som jag lyfter fram. Vi står…
Läs mer

Varför Psykologisk Trygghet?

Psykologisk Trygghet. Smaka på de orden. Visst låter det härligt?Det tror jag att de flesta håller med om. För vem vill inte vara på en arbetsplats där vi kan vara oss själva? Där vi inte behöver lägga en massa onödig energi på att skydda vår image och istället fokusera på att leverera ett bra resultat.…
Läs mer

Psykologisk trygghet för framtidens arbetsplatser

Psykologisk trygghet för framtidens arbetsplatser!

Med tanke på den allt snabbare förändringen som sker och behovet av kreativa, anpassningsbara arbetsplatser på alla nivåer är psykologisk trygghet viktigare än någonsin. Tidigare kännetecknades omvärlden av ord som stabilitet, säkerhet, enkelhet och tydlighet. Men snabba förändringar i omvärlden behöver inte bara betyda instabilitet och oro. Jag tror att framtidens arbetsplatser har förmågan att…
Läs mer