Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Kategori: Vuxenutveckling

Vuxenutveckling

Med arbetsplatsen som en arena för utveckling

Vi bombarderas ständigt med skrämmande siffror om stress, ensamhet, depression och ångest. Om långa köer till BUP och om självmord och självmordsförsök bland barn och unga. I dagens debatt pratas det om att utbilda fler psykologer till ungdomspsykiatrin och samtidigt få medarbetare på BUP att stanna kvar. Detta är viktigt. Men förändrar inget i grunden.Vi…
Läs mer

Är inte detta förlegat? Att diskutera ”balans mellan krav och resurser”.

Det är dags att höja blicken! Vi har bara ett liv – och vi lägger större delen av vår vakna tid på vårt arbete. Och arbetsplatsen ska inte vara en plats där vi blir dränerande på vår lust och energi. Istället för att närma oss våra arbetsplatser ensidigt, endast med fokus på kärnuppgiften så kan…
Läs mer