Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Kategori: Framtidens företag

Nu eller aldrig!

Konkurrenskraft skapas inte genom att vara som alla andra. Och när ska man satsa och investera för framtiden? Om inte nu? Jag tror på en utveckling långt bortom Powerpoints och fina ord. Mer ut på okänd mark, det är där det händerVad behövs för att låsa upp den inneboende kraften på våra arbetsplatser?

Är inte detta förlegat? Att diskutera ”balans mellan krav och resurser”.

Det är dags att höja blicken! Vi har bara ett liv – och vi lägger större delen av vår vakna tid på vårt arbete. Och arbetsplatsen ska inte vara en plats där vi blir dränerande på vår lust och energi. Istället för att närma oss våra arbetsplatser ensidigt, endast med fokus på kärnuppgiften så kan…
Läs mer