Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Effektiva team

Effektiva team

Framgångsrika team

Team är en mycket vanlig arbetsform i dagens arbetsliv. Hur skapar vi effektiva team? Den frågan ställde sig Google. Studien, som gick under namnet Project Aristoteles, som är en hyllning till Aristoteles citat att ”helheten är mer än summan av dess delar”. Svaren de fick blev dock inte som de hade förväntat sig. Fem faktorer visade sig vara avgörande men en stod ut som den absolut viktigaste. Psykologisk trygghet.

Nyckeln till effektiva team

Google trodde att svaret var att hitta i hur teamet är sammansatt. Till sin förvåning fann de dock att det kritiska för framgång var om teamen kunde skapa psykologisk trygghet och lämpliga normer för interaktion.

Varken erfarenhet, IQ, minst antal misstag, sammansättning av personlighetstyper, kunskaper eller yrkesbakgrund kan förklara varför vissa team blir mer framgångsrika än andra. Det visade sig att även de mest intelligenta och dynamiska medarbetarna på Google först och främst behövde en psykologiskt trygg arbetsmiljö för att de skulle bidra till sina team.

Om du vill ha effektiva och innovativa medarbetare och team, behöver du en samverkanskultur och ett socialt klimat där alla har mod, lust och motivation att bidra fullt ut. Det kräver en hög grad av psykologisk trygghet i ditt team och med dina medarbetare.

Effektiva team och psykologisk trygghet

Många organisationer börjar få upp ögonen psykologisk trygghet. När du har skapat psykologisk trygghet, så har du också banat väg för en kultur där anställda hjälper varandra att lösa gemensamma uppgifter och utmaningar. Om det finns meningsskiljaktigheter löses de med en konstruktiv och lösningsorienterad dialog – och utan personangrepp och korridorsamtal!

Vågar dina medarbetare säga sin åsikt?

Hög psykologisk trygghet manifesteras ofta genom att alla i teamet eller avdelningen vågar uttrycka sin åsikt utan rädsla för att bli förnedrade eller förlora sitt ansikte, uppskattning eller till och med bonus. Det kommer att finnas en grundläggande överenskommelse om att du naturligtvis är välkommen att bidra med input, söka och ge feedback, ställa kritiska frågor och uppmärksamma möjligheter, utmaningar, samarbetssvårigheter etc.

Om rummet däremot inte känns psykiskt tryggt händer ofta bara en sak: Anställda skyddar sig själva och sitt rykte genom att hålla undan viktig information, och detta gynnar varken prestandan eller kreativiteten. Tvärtom!

Brist på psykologisk trygghet ger ett ljummet arbetsklimat där lusten till att hjälpa till sätts på prov. Detta resulterar i att anställda och team som har svårt att lösa problemen tillsammans och som sällan kommer att ligga i framkant av de utmaningar som väntar runt hörnet.

Vanliga missförstånd om psykologisk trygghet:

– Psykologisk trygghet handlar inte om att det ska vara trevligt. Tvärtom innebär psykologisk trygghet att det finns utrymme för ärlighet och högt i tak – ett fritt utbyte av idéer.

Psykologisk trygghet handlar om öppenhet – och i en öppen, engagerande miljö är konflikter oundvikliga. Så länge det finns tillräcklig upplevd trygghet är det möjligt att prata öppet om dessa och därmed hantera dem.

– Den har inget med personlighet att göra. Personer som är introverta eller extroverta reagerar på liknande sätt när klimatet i ett team blir psykologiskt tryggt.

Tryggheten ligger i arbetsmiljön och i detta läggs tvivel, oro, idéer och kritik på bordet, oavsett om du är introvert eller extrovert.

– Psykologisk trygghet handlar inte om att ställa mindre krav på prestation. Att ha fokus på resultat och psykologisk trygghet är inte ömsesidigt uteslutande. Tvärtom bidrar psykologisk trygghet till goda resultat.

Vad är psykologisk trygghet?

Psykologisk trygghet på arbetsplatsen handlar väldigt mycket om att människor är bekväma med att uttrycka sig och vara sig själva.

Det är en arbetsplats där du:

– Kan uttrycka vad du upplever, känner och tycker.

– Du vågar misslyckas för att ge utrymme för kreativitet och innovation.

– Kan och vågar ställa ”dumma” frågor, presentera nya idéer och vågar erkänna misstag utan att riskera ignoreras, förlöjligas eller dömas.

– Det är okej att vara dig själv och du behöver inte göra dig till

Hur kan vi skapa effektiva team med psykologisk trygghet?

Om du vill skapa en arbetsplats och ett socialt klimat som är tryggt för medarbetare att vara i, kräver det också uppriktighet, ärlighet och mod att prata om rätt men ibland svåra saker. Därefter måste du som ledare vara medveten om att psykologisk trygghet handlar om kulturen och klimatet i hela organisationen – på de enskilda avdelningarna och projektteamen. Det räcker inte att man i 1-1-relationer litar på varandra och vill det bästa för varandra.

Här nedan följer några förslag på för att skapa psykologisk trygghet

Om du som ledare vill bana väg för en mer trygg, effektiv och dynamisk arbetsplats och samverkanskultur måste du fokusera på två nyckelområden – du måste titta närmare på både ditt eget ledarskap och strukturerna i din organisation.

Här är fyra förslag på insatser för att skapa effektiva team:

1. Ledare, var det goda exemplet

Med ansvar följer skyldighet. Be om feedback, erkänn dina misstag och prata om dem. Var tillgänglig för dina kollegor, uppmuntra frågor och var öppen för åsikter som skiljer sig från dina.

2. Stöd aktivt lyssnande

Lämna mobiler utanför mötesrummet, bekräfta genom att upprepa det du hör, ställ fler frågor och bjud in människor till samtalet, som själva har svårt för att komma in i samtalet.

3. Skapa en trygg miljö

Idéer kanske inte alltid är lika bra, men de är lika värda. Det är avgörande att vara bekväm med att uttrycka sina åsikter utan att känna sig bedömd. Undvik att avbryta varandra och skyll inte på någon.

4. Utveckla ett öppet tänkesätt

Att lägga ett eget perspektiv åt sidan en stund är en viktig dygd. Använd feedback i vardagen och öva på att hantera det, så att det inte uppfattas som kritik av individen, utan som bränsle för att göra bra idéer fantastiska.

Affärsnyttan är enorm

Studier visar på en rad positiva effekter såsom ökad kreativitet, tillit och produktivitet samt ökat självförtroende hos medarbetarna.

Vi blir mer innovativa, kreativa och närvarande. Vi arbetar intelligentare eftersom vårt hjärta och medvetande är uppriktigt engagerade i företaget.

Psykologisk trygghet har en stor påverkan på vår inre motivation och engagemang för arbetet. I sin tur har detta en stark koppling, inte bara till vår allmänna hälsa och välmående, utan också vår förmåga att prestera. Alla dessa sammanlänkade faktorer; relationer, trivsel, hälsa och välmående, engagemang, motivation och prestation, sammanstrålar till en viktig utgång som alla företag strävar efter – resultat.


 

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: