Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Hur kan vi skapa psykologisk trygghet?

Hur kan vi skapa psykologisk trygghet?

Workshop psykologisk trygghet

Världen ropar efter meningsfulla, psykologiskt trygga och lärande arbetsplatser. Där man som människa inte behöver dölja sina svagheter, sina misstag, sina tvivel eller sina osäkerheter. De flesta är överens om att detta är viktigt. Men hur gör vi? Hur kan vi skapa psykologisk trygghet? Det finns 5 kraftfulla färdigheter som jag lyfter fram.

Vi står inför ett paradigmskifte

Vi människor vill ingå i en gemenskap och vill inte i första hand inte konkurrera för att garantera vår egen överlevnad, vi vill samarbeta. För vi vet att rädslan att inte räcka till, att inte duga, passa in och tillhöra riktas utåt och medför att vi människor, försöker höja oss själva på andras bekostnad.

Från början föddes vi in i en samlargrupp på 20-30 människor. En grupp som hjälptes åt att ordna mat, visade varandra respekt och var snälla mot varandra. Det var nödvändigt för gruppens och artens överlevnad.

Jag blir mer och mer övertygad om att vi behöver erövra det som tidigare var så naturligt för oss. Och de allra flesta människor som jag träffar lyser upp när jag börjar att tala om utveckling, glädje, närvaro, kreativitet, engagemang, autenticitet och tillit. Dvs alla egenskaper som vi förknippar med psykologisk trygghet.

Att tala om Psykologisk trygghet är något som engagerar och det är lätt att relatera till. För de allra flesta av oss har varit i en miljö där vi inte har har varit trygga och det gör att vi på djupet förstår varför det är så viktigt.

En fråga som inte har haft ett lika tydligt svar är hur vi utvecklar psykologisk trygghet? Vad exakt kan vi göra för att skapa psykologiskt trygga arbetsplatser? Att bygga Psykologisk Trygga arbetsplatser är mer magi än vetenskap och det är viktigt att komma ihåg att detta är ett klimat som vi skapar tillsammans.

Och mitt råd är: Slösa inte bort dyrbar tid på att skapa och investera i breda utvecklingsprogram för att skapa psykologisk trygghet. Jag tror mer på att fokusera på ett handfull specifika färdigheter och beteenden för att främja en psykologisk trygg arbetsplats.

Det finns 5 kraftfulla förmågor som jag vill lyfta fram

Det finns 5 kraftfulla färdigheter som är mina personliga favoriter och som jag vill lyfta fram. Det här är färdigheter som har utvecklat och förändrat individer och dynamiken i tusentals team! Vad exakt kan vi göra för att skapa psykologiskt trygga arbetsplatser?

-Kommunicera genom närvaro, mod och autensitet
-Utveckla ditt lyssnade
-Skapa en kultur som omfamnar misslyckanden
-Hantera dina känslomässiga reaktioner genom att utveckla din psykologiska flexibilitet
-Skapa en kultur där människor känner sig sedda, lyssnade till och respekterade

Hur kan vi skapa psykologisk trygghet?
Kika in i min Playbook. Där finns övningar som förflyttar människor in i inlärningszonen, som river murar och utmanar teamet mot en ny positiv kultur som främjas av psykologisk trygghet, samarbete och kommunikation.

Om vi vill skapa ett välmående och välfungerande arbetsplatser då handlar det om att skapa trygghet. Då måste vi komma bortom att bara representera våra formella roller och lära känna varandra som människor.

Ett team kommer inte att fungera om alla bara är tjänstevarelser som pratar månadsrapporter. Det behövs mer om man ska lyckas bli ett högpresterande team. Man måste våga ta och våga ge, och vara öppna mot varandra, släppa lite på masken och bli mer personlig.

 

%d bloggare gillar detta: