Leva uppifran och ner

Om att leva nerifrån och upp

Värderingar och mål kan inte komma till uttryck utan rörelse. Vi är de enda varelserna som stannar upp vid tanken på ett hot eller i närvaro av rädsla eller ångest. Vi stannar upp och kämpar med att kontrollera våra upplevelser. Oavsett om det handlar om att tala på mötet fastän det känns olustigt, ta itu…
Läs mer