Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Kategori: Mod

Du som utvecklar människor – hur modig är du?

Du som utvecklar människor. Vågar du stå kvar när du känner dig rädd eller osäker? Det har en direkt inverkan på den förändring som du vill skapa hos kunden. Världen ropar efter meningsfulla, psykologiskt trygga och lärande arbetsplatser. Där man som människa inte behöver dölja sina svagheter, sina misstag, sina tvivel eller sina osäkerheter. Om…
Läs mer

Mod och psykologisk trygghet

Den amerikanska forskaren och författaren Brené Brown förklarar vårt förhållande till sårbarhet på följande sätt: – Vi vill uppleva andras sårbarhet, men vi vill inte vara sårbara själva. – Andras sårbarhet är mod, men vår egen är otillräcklighet. – Vi dras till andras sårbarhet, men stöts bort av vår egen. Vi är alltså rädda för…
Läs mer