Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Månad: oktober 2021

Team som är psykologisk trygga slår allt

En viktig nyckel för att skapa engagemang

Det är många företag och organisationer som vill skapa en innovativ kultur som präglas av samarbete och samskapande. Och på så sätt stärka sin konkurrenskraft. Samtidigt kämpar många arbetsplatser med bristande engagemang hos medarbetarna, stress och höga sjuktal. Därför kan psykologisk trygghet vara en viktig nyckel för ditt team och din arbetsplats. Vad innebär Psykologisk…
Läs mer

Personlig utveckling som banar väg för psykologisk flexibilitet

Psykologisk flexibilitet ger stora fördelar

Personlig utveckling som banar väg för psykologisk flexibilitet. Som är förmågan att anpassa sig till en situation med uppmärksamhet, öppenhet och fokus och att handla på ett konstruktivt sätt utifrån sina värderingar. Ny forskning visar att psykologisk flexibilitet ger stora fördelar både på jobbet, i våra privatliv och för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Psykologisk…
Läs mer

Med improvisation för ett levande samtal

Med improvisation för ett levande samtal

David Bowie gjorde något överraskande under en liveintervju på 70-talet. Mitt emot honom sitter en väl förberedd intervjuare och klamrar sig fast vid en handfull papper med alla sina frågor prydligt nedskrivna och ordnade. Bowie och intervjuaren småpratar och skrattar lite innan samtalet börjar. I samma ögonblick som grönt ljus ges för intervjun lutar sig…
Läs mer

Hur kan vi mäta psykologisk trygghet?

Empati för en mänskligare arbetsplats

Närvaro ger oss möjlighet att känna empati och medkänsla för andra (och även oss själva). När vi blir allt bättre på att vara närvarande skapar vi en plattform för intensivt lyssnande som ger oss möjlighet att inte bara höra orden, utan också minsta skälvning eller förändring av intensitet i rösten. Vi kan lägga märke till…
Läs mer