Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Varför Psykologisk Trygghet?

Varför Psykologisk Trygghet?

Psykologisk Trygghet. Smaka på de orden. Visst låter det härligt?
Det tror jag att de flesta håller med om. För vem vill inte vara på en arbetsplats där vi kan vara oss själva? Där vi inte behöver lägga en massa onödig energi på att skydda vår image och istället fokusera på att leverera ett bra resultat.

Psykologisk trygghet är ingen ny företeelse

Uttrycket har några år på nacken, det är egentligen inget nytt, men det är idag mer aktuellt än någonsin. Vad beror det på? Jag har inget färdigt svar men jag anar en längtan till något mer äkta, till det mänskliga.

Mängder av undersökningar visar hur viktigt det är

Det finns mängder av undersökningar som visar hur viktigt det är med psykologisk trygghet. Och det oavsett om du är på ett företag eller i ett idrottslag. Ett team eller i en grupp.

Utveckling sker när människor vågar släppa loss. När vi vågar ställa frågor, när vi vågar utmana, komma med idéer och erkänna våra misstag. Allt detta utan att vi riskerar att hamna utanför.

Affärsnyttan är enorm

De allra flesta är överens om att vi idag lever i en brytningstid, med stora utmaningar på arbetsplatsen, i samhället och i världen. Och vi kan ha åsikter om hur våra arbetsplatser fungerar, men det är ofrånkomligt att det är vi som är arbetsplatsen Det är vi tillsammans som skapar den kultur som vi verkar i.

Om du vill skapa en arbetsplatskultur som skapar engagemang, kreativitet, glädje och trivsel. Då ska du prioritera Psykologisk Trygghet.

Idag har vi har inte råd med att medarbetare inte nyttjar sin fulla potential. För det är det som händer när vi saknar psykologisk trygghet.
Och det är enkelt att förstå: När vi känner oss otrygga – då håller vi oss tillbaka.
Och tvärtom: När vi känner oss trygga kan vi ta av oss masken, släppa ner garden och vara den bästa versionen av oss själva. Vi vågar ställa frågor, utmana och komma med nya idéer.

Tryggheten ger oss alla möjlighet att bidra och blomma ut till vårt bästa jag. Och det leder till stora resultat. Självklart i form av ett starkare humankapital, men även på sista raden i resultaträkningen.

 

%d bloggare gillar detta: