Är inte detta förlegat? Att diskutera ”balans mellan krav och resurser”.

Det är dags att höja blicken! Vi har bara ett liv – och vi lägger större delen av vår vakna tid på vårt arbete. Och arbetsplatsen ska inte vara en plats där vi blir dränerande på vår lust och energi. Istället för att närma oss våra arbetsplatser ensidigt, endast med fokus på kärnuppgiften så kan…
Läs mer