Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.comUtveckla dina inre förmågor och skapa oslagbara team och grupper!

Unika workshops som tar fram det bästa i dina medarbetare

Trygga 
team skapar starkare resultat

Min unika metod som är en blandning av upplevelsebaserat lärande och beteendepsykologi kommer att få en omedelbar inverkan på ditt team såsom högre kreativitet, bättre samhörighet, ökad förståelse för varandra, större öppenhet och lärande och ökad psykologisk trygghet.

Teamutveckling!

Hemligheten bakom min framgång är enkel:

Jag levererar en påtaglig ROI för din utbildningsbudget – och vi har väldigt roligt. Min metod som är en blandning av upplevelsebaserat lärande och beteendepsykologi kommer att få en omedelbar inverkan på ditt team såsom högre kreativitet, bättre sammanhållning, ökad förståelse för varandra, större öppenhet och ökad psykologisk trygghet.

Du kommer att bli förvånad på hur effektivt och roligt det är.

Men ta inte bara mitt ord på det. Se vad mina kunder säger. Min metod för utveckling vinner terräng i dessa tider – och det med goda skäl, då det är oerhört relevant för alla ledare som drömmer om att skapa team där människor vågar agera, vågar ta ansvar för misstag, vågar tänka kreativt, lyfta nya idéer och våga ge och begära feedback.

Riktiga recensioner
Har du hört talas om Inner Development Goals?

Har du hört talas om Inner Development Goals (IDG)?

Du har kanske hört talas om FNs globala hållbarhetsmål – Sustainable Development Goals ( SDG). 

När FN 2015 presenterade Agenda 2030 gavs världen en sammanhållen plan för att arbeta mot en hållbar värld. För att gå i en riktning mot ett tryggt och hållbart samhälle är det avgörande att vi som individer och organisationer förstår hur vi kan bli mer effektiva att adressera och lösa dessa komplexa utmaningar. Samtidigt måste vi skapa förutsättningar för människors välbefinnande i denna föränderliga tid.

Utifrån detta skapades the Inner Development Goals som kompletterar de globala hållbarhetsmålen. Ett ramverk som vänder ljuset inåt hos människan med fokus på vilka färdigheter, kompetenser och förmågor som behövs för att nå de globala målen och Agenda 2030.

Hur kan vi bidra till en hållbar utveckling? Vilka inre förmågor behövs? Hur kan vi komma förbi våra rädslor, ta nya perspektiv och utvecklas?

Development Goals listar 23 förmågor inom fem områden som man menar att individer behöver utveckla för att kunna ta till sig hållbarhetsmålen. Tryck på knappen och läs mer.

Läs mer!

Från min blogg

Thats Improv

Räck upp handen om du någonsin har investerat i en utbildning som varit ineffektiv.Jag förstår din frustration. Efter två veckor är allt som vanligt och det man har kvar är[…]

Read more

Vad är Psykologisk Trygghet?

Psykologisk Trygghet kan låter som en torr akademisk term, men det framförallt en djupt mänsklig upplevelse. När vi kan ställa frågor utan att klassas som okunniga eller inkompetenta, när vi[…]

Read more

Nu eller aldrig!

Konkurrenskraft skapas inte genom att vara som alla andra. Och när ska man satsa och investera för framtiden? Om inte nu? Jag tror på en utveckling långt bortom Powerpoints och[…]

Read more