Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.comLärande i möten och i kontakt mellan människor som river murar, utmanar och utvecklar.

För individer team och grupper

Seriöst men inte tråkigt

Min metod som är en blandning av tillämpad improvisation och utvecklingspsykologi är ett lärande som har förmågan att transformera oss människor.
Det är ett lärande som tar oss ut på okänd mark, bortom pärmar och stela sittningar i konferensrum.
Där du tar steget och där du känner att wow, här hände något, här fick jag fatt i något.
Och där du känner en positiv förändring på djupet och i hela kroppen.

Teamutveckling!

Hemligheten bakom min framgång är enkel:

Jag levererar en påtaglig ROI för din utbildningsbudget – och vi har väldigt roligt. Min metod som är en blandning av upplevelsebaserat lärande och beteendepsykologi kommer att få en omedelbar inverkan på ditt team såsom högre kreativitet, bättre sammanhållning, ökad förståelse för varandra, större öppenhet och ökad psykologisk trygghet.

Jag erbjuder tre tydliga områden

– På arbetsplatser utvecklar jag kulturer där vi vågar vara oss själva och där vi skapar psykologisk trygghet.

– Med en blandning av självmedkänsla och improvisation utbildar vi människor i att hantera sin ångest och depression.

– Språkinlärning med improvisation.
Att lära sig ett språk gör du bäst i närheten till människor av kött och blod, deras sårbarhet

Riktiga recensioner
Har du hört talas om Inner Development Goals?

Har du hört talas om Inner Development Goals (IDG)?

Du har kanske hört talas om FNs globala hållbarhetsmål – Sustainable Development Goals ( SDG). 

När FN 2015 presenterade Agenda 2030 gavs världen en sammanhållen plan för att arbeta mot en hållbar värld. För att gå i en riktning mot ett tryggt och hållbart samhälle är det avgörande att vi som individer och organisationer förstår hur vi kan bli mer effektiva att adressera och lösa dessa komplexa utmaningar. Samtidigt måste vi skapa förutsättningar för människors välbefinnande i denna föränderliga tid.

Utifrån detta skapades the Inner Development Goals som kompletterar de globala hållbarhetsmålen. Ett ramverk som vänder ljuset inåt hos människan med fokus på vilka färdigheter, kompetenser och förmågor som behövs för att nå de globala målen och Agenda 2030.

Hur kan vi bidra till en hållbar utveckling? Vilka inre förmågor behövs? Hur kan vi komma förbi våra rädslor, ta nya perspektiv och utvecklas?

Development Goals listar 23 förmågor inom fem områden som man menar att individer behöver utveckla för att kunna ta till sig hållbarhetsmålen. Tryck på knappen och läs mer.

Läs mer!

Från min blogg

Thats Improv

Räck upp handen om du någonsin har investerat i en utbildning som varit ineffektiv.Jag förstår din frustration. Efter två veckor är allt som vanligt och det man har kvar är[…]

Read more

Vad är Psykologisk Trygghet?

Psykologisk Trygghet kan låter som en torr akademisk term, men det framförallt en djupt mänsklig upplevelse. När vi kan ställa frågor utan att klassas som okunniga eller inkompetenta, när vi[…]

Read more

Nu eller aldrig!

Konkurrenskraft skapas inte genom att vara som alla andra. Och när ska man satsa och investera för framtiden? Om inte nu? Jag tror på en utveckling långt bortom Powerpoints och[…]

Read more