Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.comUtveckla dina inre förmågor och skapa oslagbara team och grupper!

Unika workshops som tar fram det bästa i dina medarbetare

Trygga 
team skapar starkare resultat

Vår unika metod som är en blandning av upplevelsebaserat lärande och beteendepsykologi kommer att få en omedelbar inverkan på ditt team såsom högre kreativitet, bättre sammanhållning, ökad förståelse för varandra, större öppenhet och ökad psykologisk trygghet.

Läs mer

En plats för utveckling!

För att skapa verklig utveckling behövs ett mer djupgående angreppssätt än enbart kognitiv inlärning eller mekanisk träning av beteende. Det som behövs är en kraftfull och transformativ pedagogik som ställer deltagarna inför livet som helhet och som förmår konfrontera dem med en starkare och mer genomgripande känslomässig erfarenhet än det man vanligtvis upplever.

Utveckling sker då deltagarna är helt närvarande och inställda på att verkligen lyssna på varandra och återspegla det vi sagt och gjort i egna reflektioner. Det ger en känsla av nya upptäckter, som då musiker kommer samman och improviserar en musikalisk dialog. En dialog som beror på att vi släpper taget om vårt ego och våra försvarsmekanismer. 

TYCKER DET ÄR LÄRORIKT OCH ROLIGT

vill fortsätta samarbetet 

MEDELBETYG AV DELTAGARNA

Du kommer att bli förvånad på hur effektivt och roligt det är.

Men ta inte bara vårt ord på det. Se vad våra kunder säger. Impro Training som metod för utveckling vinner terräng i dessa tider – och det med goda skäl, då det är oerhört relevant för alla ledare som drömmer om att skapa team där människor vågar agera, vågar ta ansvar för misstag, vågar tänka kreativt, lyfta nya idéer och våga ge och begära feedback.

Riktiga recensioner
Har du hört talas om Inner Development Goals?

Har du hört talas om Inner Development Goals (IDG)?

Du har kanske hört talas om FNs globala hållbarhetsmål – Sustainable Development Goals ( SDG). 

När FN 2015 presenterade Agenda 2030 gavs världen en sammanhållen plan för att arbeta mot en hållbar värld. För att gå i en riktning mot ett tryggt och hållbart samhälle är det avgörande att vi som individer och organisationer förstår hur vi kan bli mer effektiva att adressera och lösa dessa komplexa utmaningar. Samtidigt måste vi skapa förutsättningar för människors välbefinnande i denna föränderliga tid.

Utifrån detta skapades the Inner Development Goals som kompletterar de globala hållbarhetsmålen. Ett ramverk som vänder ljuset inåt hos människan med fokus på vilka färdigheter, kompetenser och förmågor som behövs för att nå de globala målen och Agenda 2030.

Hur kan vi bidra till en hållbar utveckling? Vilka inre förmågor behövs? Hur kan vi komma förbi våra rädslor, ta nya perspektiv och utvecklas?

Development Goals listar 23 förmågor inom fem områden som man menar att individer behöver utveckla för att kunna ta till sig hållbarhetsmålen. Tryck på knappen och läs mer.

Läs mer!

Från min blogg

Utbildning ska vara roligt!

Du vill ha en utbildning som erbjuder djupgående inlärning, snabbt. Och du vill också ha en utbildning som engagerar deltagarna och som är bestående. Impro Training kan vara svaret. Personlig[…]

Read more

Utveckla ditt team med en workshop som berör

De positiva effekter som Impro Training har på team som relationsskapande, samarbete, kreativitet och samskapande är omätbara – vilket gör det till det mest effektiva sättet att skapa ett psykologiskt[…]

Read more

Impro Training förvandlar människor

Flera studier har visat att upplevelsebaserat lärande har påtagligt positiva effekter på ett teams arbetsprocess och prestationer. Nyckeln är praktiskt övande och reflektion Impro Training en kraftfull och beprövad metod[…]

Read more