Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Kategori: Företagskultur

Är inte detta förlegat? Att diskutera ”balans mellan krav och resurser”.

Det är dags att höja blicken! Vi har bara ett liv – och vi lägger större delen av vår vakna tid på vårt arbete. Och arbetsplatsen ska inte vara en plats där vi blir dränerande på vår lust och energi. Istället för att närma oss våra arbetsplatser ensidigt, endast med fokus på kärnuppgiften så kan…
Läs mer

Mångfald

Är olikheter och mångfald en tillgång i team?

Varför är mångfald viktigt för organisationer? Mångfald och inkludering är lönsamt. En studie från McKinsey publicerad 2020 visar exempelvis att de företag som har störst etnisk och kulturell mångfald har 36 procent högre sannolikhet att vara lönsamma jämfört med genomsnittsföretaget i studien. Hur kan vi skapa mångfald och inkludering i praktiken: Hur kan vi öppna…
Läs mer

Företagskultur där vi belönar mod

Företagskultur där vi belönar mod

För att skala upp modigt ledarskap och bygga in mod i team och organisationer behöver man bygga en modig företagskultur. Ledare måste skapa en företagskultur där folk känner sig trygga, sedda, lyssnade till och respekterade. Skapa en stark företagskultur med psykologisk trygghet Om vi belönar beteenden som skam, skuldbeläggande, cynism och perfektionism kan vi inte…
Läs mer