Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Kategori: Psykologisk trygghet

Vad är Psykologisk Trygghet?

Psykologisk Trygghet kan låter som en torr akademisk term, men det framförallt en djupt mänsklig upplevelse. När vi kan ställa frågor utan att klassas som okunniga eller inkompetenta, när vi vågar be om feedback, när vi vågar utmana, rapportera ett problem eller komma med ett förslag med vetskapen om att vi inte kommer att bli…
Läs mer

Workshop psykologisk trygghet

Hur kan vi skapa psykologisk trygghet?

Världen ropar efter meningsfulla, psykologiskt trygga och lärande arbetsplatser. Där man som människa inte behöver dölja sina svagheter, sina misstag, sina tvivel eller sina osäkerheter. De flesta är överens om att detta är viktigt. Men hur gör vi? Hur kan vi skapa psykologisk trygghet? Det finns 5 kraftfulla färdigheter som jag lyfter fram. Vi står…
Läs mer

Varför Psykologisk Trygghet?

Psykologisk Trygghet. Smaka på de orden. Visst låter det härligt?Det tror jag att de flesta håller med om. För vem vill inte vara på en arbetsplats där vi kan vara oss själva? Där vi inte behöver lägga en massa onödig energi på att skydda vår image och istället fokusera på att leverera ett bra resultat.…
Läs mer

Psykologisk trygghet för framtidens arbetsplatser

Psykologisk trygghet för framtidens arbetsplatser!

Med tanke på den allt snabbare förändringen som sker och behovet av kreativa, anpassningsbara arbetsplatser på alla nivåer är psykologisk trygghet viktigare än någonsin. Tidigare kännetecknades omvärlden av ord som stabilitet, säkerhet, enkelhet och tydlighet. Men snabba förändringar i omvärlden behöver inte bara betyda instabilitet och oro. Jag tror att framtidens arbetsplatser har förmågan att…
Läs mer

Hans Åkersten - teamutveckling

Psykologisk trygghet är enkelt att förstå om du går till dig själv.

Har du som jag varit i en situation där du vill ställa en fråga, men inte vågar? Du vill inte uppfattas som okunnig, inkompetent, påträngande eller negativ. Så du väntar och hoppas att någon annan ställer den. Det finns effektiva sätt att skydda sig:– För att undvika att verka okunnig: ställ inga frågor.– För att…
Läs mer

Hans Åkersten Psykologisk Trygghet

Utveckla ditt team med en workshop som berör

Vid lärande är det viktigt att inte bara tänka på vad vi lär oss utan även hur vi lär oss. En bra lärprocess ger mer bestående resultat. Utgångspunkt för optimalt lärande är våra egna erfarenheter snarare än vad någon annan sagt är ”rätt och riktig” kunskap eller viktigt att lära sig. Upplevelsebaserat lärande Upplevelsebaserad inlärning…
Läs mer

samtala om psykologisk trygghet

Psykologisk Trygghet. Var ska du börja?

Du har hört talas om Psykologisk trygghet och kanske befinner du dig på en arbetsplats där tänker att många saker kunde vara bättre. Därefter googlar du ”skapa psykologisk trygghet” och får upp massvis med tips och idéer. Alldeles för många. Känns det övermäktigt? För det första, vad ska börja med? Och för det andra, hur…
Läs mer

Mod och psykologisk trygghet

Den amerikanska forskaren och författaren Brené Brown förklarar vårt förhållande till sårbarhet på följande sätt: – Vi vill uppleva andras sårbarhet, men vi vill inte vara sårbara själva. – Andras sårbarhet är mod, men vår egen är otillräcklighet. – Vi dras till andras sårbarhet, men stöts bort av vår egen. Vi är alltså rädda för…
Läs mer

En rädsla för vad andra ska tycka

Är ett av de absolut största hindren från att nyttja vår fulla potential. Vad händer när vi visar oss? Det finns så många människor som aldrig visar sig och blir sedda och hörda. Det finns så många tomma stolar där ingen tar plats. Det finns så många som ångrar sig att de inte försökte. Att…
Läs mer

Hur kan du skapa psykologisk trygghet i din vardag?

Hur kan du skapa psykologisk trygghet i din vardag?

Vi bidrar alla till psykologisk trygghet på våra arbetsplatser genom vår dagliga kommunikation och interaktion med varandra. Om vi ​​vill ha en högre grad av psykologisk trygghet kan vi direkt ställa oss frågan i vilken grad vi upplever psykologisk trygghet just nu: Hur är det med den psykologiska tryggheten på vår enhet? Hur upplever jag…
Läs mer