Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Vad är Psykologisk Trygghet?

Vad är Psykologisk Trygghet?

Psykologisk Trygghet kan låter som en torr akademisk term, men det framförallt en djupt mänsklig upplevelse.

När vi kan ställa frågor utan att klassas som okunniga eller inkompetenta, när vi vågar be om feedback, när vi vågar utmana, rapportera ett problem eller komma med ett förslag med vetskapen om att vi inte kommer att bli förlöjligade eller hamna utanför – det är då vi kan uppleva Psykologisk Trygghet, och vi kan vara vårt bästa och mest kreativa jag. Psykologisk trygghet är de betydelsefulla näringsämnena, vitaminerna och mineralerna som behövs för att utveckla friska arbetsplatser.

Vad kännetecknar en psykologisk trygg arbetsplats?

– Det är en arbetsplats där du visar hela dig själv. Såväl styrkor som svagheter. Och du behöver inte springa omkring med en mask och hålla garden uppe.

– Det är en arbetsplats som kännetecknas av ett lärande. Du delar du med dig av din kompetens men om det är något som du inte klarar av eller förstår, ja då berättar du det.

– Det är en arbetsplats där alla får komma till tals. Och där andras perspektiv välkomnas.

– Det är en arbetsplats där ni vågar erkänna misstag utan att riskerade att bli bestraffade. För ni vet att misslyckanden är en naturlig följd av experimenterande och att det ger en öppen diskussion, snabb inlärning och innovation.

– Det är en arbetsplats där ni lyssnar på varandra för att förstå. Aktivt lyssnande är avgörande för att på djupet förstå en annan människa.

– Det är en arbetsplats där vi visar varandra uppskattning. Positiv feedback ökar vårt självförtroende, vårt engagemang och vår motivation.

Alla som någon gång har varit i sammanhang där det har funnits psykologisk trygghet vet hur det känns. Och att få återuppleva den arbetsglädjen och tillfredsställelsen igen är något att längta till och sträva efter.

 

%d bloggare gillar detta: