Innovation och psykologisk trygghet

Innovation och psykologisk trygghet

Vill du skapa en arbetsplats som präglas av samarbete, innovation och kreativitet? Då behöver du tänka på ett nytt sätt kring utveckling. Samarbete, innovation och kreativitet frodas inte i miljöer präglade av rädsla eller oro. Vad är innovation? Innovation är ett brett begrepp som kan ha olika innebörd. I vissa fall talar vi om innovation…
Läs mer