Människor älskar att få berätta om sig själva. Det är där relationen börjar.

Som säljare så vet man hur betydelsefull relationen är. Och en bra relation får man bl.a att genom att vara nyfiken och lyssna aktivt.

Vad är det som behövs för att kunna lyssna aktivt. Jo, närvaro. Vara här och nu.

Ställ utvecklande öppna frågor och lyssna. Ställ följdfrågor.

Öppna frågor ger berättande svar och inleds bl.a med: Vad, när, hur, vem, varför, hur ofta? Genom att ställa bra öppna frågor blir kunden mer engagerad. Du hjälper också kunden att komma fram till sina egna slutsatser och du utmanar kunden till att ta ställning.

För att kunna vara närvarande så ska dina frågor sitta i ryggmärgen. Så fort du försöker fundera ut smarta frågor att ställa, samtidigt som du lyssnar på kunden så har du tappat det. Det ska komma med automatik.

Mitt tips. Fundera och ta fram några bra öppna och utvecklande frågor (och följdfrågor) som du kan ställa för att få fram den information som du behöver och för att få fram kundens verkliga problem.

Skriv ner och öva in dem. Snart sitter de i ryggmärgen. Då behöver du inte sitta och tänka på vad du ska svara, i stället kan du vara närvarande i det viktiga mötet med kunden.

Ställ frågor och lyssna. Det är där relationen börjar