Shuhari är en term man brukar använda inom japansk kampsport för att beskriva de olika stegen/faserna i individens utveckling på kampkonstens väg.

Shu
Traditionell visdom, lära sig grundläggande tekniker, systemet/stilen.
Jämför med en fågelunge inuti ett ägg.

Ha
Bryta med traditionen, ifrågasättande, finna nya vägar och förbättra tekniker.
Jämför med att fågelungen har börjat ta sig ut ur ägget.

Ri
Stillös, finns inga medvetna tekniker, alla rörelser är naturliga.
Jämför med att fågelungen nu har flygit ut ur boet.

I början av vår yrkeskarriär som säljare använder du manus och metoder. Du besöker kunder. Du gör affärer och du gör misstag. Du gör behovsanalyser och presentationer. Ibland så talar du mer än du lyssnar. Du övar in frågor, följdfrågor, invändningar och avslut. Efter ett tag sitter det i ryggmärgen. Du får mer rutin och du bli friare i din roll. Du blir mer autentisk och spontan. Du planerar inte lika mycket. Du vet att din röst är viktig. Du säger vad du tycker och du gör inte allt för att passa in. Du släpper kontrollen och du gör saker på ditt sätt.

Och nu blir det bra på riktigt. För alla.

Karateklubb Samurai Dojo

Shu Ha Ri och utveckling som säljare