Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Psykologisk Trygghet. Var ska du börja?

Psykologisk Trygghet. Var ska du börja?

samtala om psykologisk trygghet

Du har hört talas om Psykologisk trygghet och kanske befinner du dig på en arbetsplats där tänker att många saker kunde vara bättre. Därefter googlar du ”skapa psykologisk trygghet” och får upp massvis med tips och idéer. Alldeles för många.

Känns det övermäktigt?

För det första, vad ska börja med? Och för det andra, hur ska du göra? Här finns en risk att din vilja till förändring istället övergår till en frustration som utmynnar att du inte gör något.

Mitt tips till dig är enkelt och kraftfullt

Till en början, bjud in ditt team till ett samtal om Psykologisk trygghet. Vilka tankar väcker begreppet, vilka steg kan ni ta och samtidigt vad skulle det innebära för er?

Så här kan ni göra:

1. Förberedelse: Börja med att alla läser beskrivningen av psykologisk trygghet på denna sida.

2. Samtala 2 och 2 (15 minuter): A. Varför är psykologisk trygghet viktigt för oss? Vad kommer att vara möjligt? Och som ett resultat, vilken skillnad skulle det göra om vi lyckas höja nivån av psykologisk trygghet på vår enhet?

B. Dela en upplevelse med varandra där ni upplevt att det är tryggt och legitimt att prata om oro, osäkerhet, misstag etc. på jobbet. Var ägde upplevelsen rum? Och slutligen, vad gjorde det möjligt?

3. Samla hela teamet (25 minuter): Reflektera och be var och en dela utifrån frågorna:
Vad lägger jag märke till när jag lyssnar på de andras berättelser? Finns det några gemensamma drag – i så fall vilka?

4. Generera idéer (25 minuter): Vad kan berättelserna inspirera oss till att göra? Vad kan vi göra individuellt och tillsammans för att främja psykologiska trygghet i vårt team? Skriv ner så många idéer som möjligt där alla kan se dem.

5. Beslut (15minuter): Vilken/vilka idéer som har kommit upp kan vi gå vidare och implementera?

Begreppet Psykologisk trygghet väcker stort engagemang. Eftersom det handlar om är att vara människa och ha meningsfulla samtal som bygger relationer. Där vi är nyfikna och öppnar upp utrymmen där vi lyssnar på varandra. Och det är något som trots allt de flesta av oss vill uppleva på våra arbetsplatser.

%d bloggare gillar detta: