Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Psykologisk flexibilitet ger stora fördelar

Psykologisk flexibilitet ger stora fördelar

Personlig utveckling som banar väg för psykologisk flexibilitet

Personlig utveckling som banar väg för psykologisk flexibilitet. Som är förmågan att anpassa sig till en situation med uppmärksamhet, öppenhet och fokus och att handla på ett konstruktivt sätt utifrån sina värderingar. Ny forskning visar att psykologisk flexibilitet ger stora fördelar både på jobbet, i våra privatliv och för vårt psykiska och fysiska välbefinnande.

Psykologisk flexibilitet för att möta morgondagens utmaningar

Tidigare kännetecknades omvärlden av ord som stabilitet, säkerhet, enkelhet och tydlighet. Fem- och tioårsplaner fungerade fortfarande. Idag kännetecknas det nya normala mer av begreppet VUCA, akronymen som används för att beskriva den snabbföränderliga, svårbegripliga och oförutsägbara värld som företag, organisationer och individer verkar i idag.

Vi lever idag i en värld där både samhället och våra personliga liv är i snabb förändring och vi står inför stora utmaningar som klimatförändringar, pandemier, ökad psykisk ohälsa såsom stress, ångest och oro m.m. Det är samtidigt tydligt att de gamla lösningarna och förhållningssätten inte räcker till för att möta de utmaningar vi står inför. För att möta morgondagens utmaningar så kan vi inte bara förlita oss på gårdagens kunskap. Vi måste börja tänka och se på personlig utveckling på nya sätt.

Vägen till psykologisk flexibilitet

Psykologisk flexibilitet bygger på sex grundläggande principer. Som tillsammans kan hjälpa dig att lära dig ett sätt att tänka som kan komma att förändra ditt liv. Det brukar kallas »psykologisk flexibilitet«. Ju större din psykologiska flexibilitet är, desto bättre kan du handskas med smärtsamma tankar och känslor. Och desto mer effektivt kan du agera för att få ett rikt och meningsfullt liv.

Acceptans

Acceptans är att vilja se, våga känna och börja närma sig det som är, här och nu, även om det är obehagligt och skrämmande. Genom att villigt få kontakt med sin inre värld förstärks även kontakten med den yttre verkligheten. Acceptans är som ett nödvändigt fotfäste för varje steg i önskvärd riktning. Ingen acceptans, ingen förändring. Acceptans handlar också om att använda energi rätt och inte stångas blodig i försök att förändra det som inte går att förändra

Medveten närvaro

Medveten närvaro kallas även mindfulness och innebär att vara ”här och nu”. Liksom djur reagerar vi människor på hot i den yttre, materiella världen. Hot som måste bekämpas eller undvikas. Men till skillnad från djur kan vi uppleva lika starka hot även i den inre, psykologiska världen. Hoten här kommer från våra egna tankar och skapar oro, rädsla och ångest. Ju mer vi bekämpar eller undviker upplevelsen desto starkare blir den. Om vi istället är närvarande i det som sker minskar oron för det obehagliga. Medveten närvaro är att vara flexibelt uppmärksam på både den yttre, materiella världen och den inre psykologiska världen.

Defusion

Defusion innebär en ökad kunskap om språkets roll i förhållande till verkligheten. Rätt använd, för den yttre verkligheten, är språket fantastiskt och kan förstärka vår upplevelse av livet och ge oss ovärderlig kunskap. Men språket kan även användas mot oss själva. Defusion får oss att frikoppla oss från våra tankar och öppna upp för våra sinnen för att bli varse hur vi använder språket. Det bästa i livet är, trots allt, utan ord.

Det observerande självet

Iden om det observerande jaget har psykologin lånat från olika österländska visdomstraditioner. Bortom den som observerar och det som observeras ligger ett fält av frihet, du är det fältet. Det är från detta fält som både den som observerar och det som observerar reser sig. När vi nyfiket och öppet undersöker det observerande jagets innersta natur så försvinner det, uppgår i det som är. Det som varit här hela tiden, det vi har varit hela tiden.

Att identifiera sig med det observerande jaget kan innebära en stor frihet. Vi är inte längre den där tanken som dyker upp och säger att ”jag är inte värd något”. Inte heller den där känslan av ilska som plötsligt börjar strömma genom kroppen. Vi är den som ser, som observerar tankar och känslor som kommer och går.

Värden/värderad riktning

Värden handlar om hur vi vill bete oss, vilken människa vi innerst inne vill vara, vad vi vill stå för och vad vi tycker är riktigt viktigt och meningsfullt i livet.

Värden kan också uttryckas som ”önskade kvaliteter det pågående handlandet”. Alltså hur du vill agera i varje givet ögonblick för att uttrycka det som är sant och viktigt för dig. Det kan vara olika kvaliteter beroende på vilket område av livet vi tittar på, t ex att vara effektiv, kreativ och inspirerande på jobbet och att vara lyssnande och kärleksfull som partner. Värden fungerar som motivation, vägledning och inspiration till förändring. 

Börja med att svara på frågorna: Vad är viktigt i mitt liv? Vem vill jag vara för mig själv och för andra? Värden kan innebära att vara öppen och ärlig mot omgivningen, att vilja utvecklas och prova nya saker eller att hjälpa andra att förändra sina liv. På så sätt är mina värden konstant närvarande i mitt liv och något jag kan göra i varje stund. Till skillnad från mål som handlar om det vi vill ha eller uppnå och som oftast ligger längre fram i tiden.

Meningsfull handling

Meningsfull handling innebär att agera utifrån vad som är viktigt för mig fast det kan kännas smärtsamt eller svårt. Det betyder också att jag är flexibel i det jag gör. Så att jag villigt bemöter alla utmaningar genom att antingen fortsätta med mitt beteende eller ändra det, beroende på vad situationen kräver. Det är bara genom ett ständigt pågående beteende i enlighet med mina värden som livet kan bli rikt, helt och meningsfullt. Helt enkelt är meningsfull  handling att göra vad som krävs för att leva i överensstämmelse med mina värden. 

Många av oss ha gett upp för tidigt, ej avslutat projekt, ej påbörjat projekt, skjutit upp alldeles för länge, påbörjat men ej varit tillräckligt hängiven, haft en vag känsla av att det varit omständigheterna snarare än medvetna val som fått oss att agera. Detta är

“Jag önskar att jag vågat leva ett liv sant mot mig själv – inte ett som andra förväntade sig”

De sex principerna ger en ny dimension kring personlig utveckling och kan sammanfattas i ett grundrecept:

  • Acceptera dina tankar och känslor och var närvarande
  • Knyt an till dina värderingar
  • Handla konstruktivt

Psykologisk flexibilitet har fått människor över hela världen att växa och utvecklas

Om du är villig att ta ett kliv tillbaka och kritiskt granska några av våra vanligaste, antaganden om varför vi människor sitter fast och hur vi förändras. Då finns det stora möjligheter att ditt möte med psykologisk flexibilitet kan komma att bli lika revolutionerande för dig som det varit för mig och många av de tusentals klienter som har fått hjälp genom åren med att förändra många viktiga beteenden.

Mer än 200 vetenskapliga studier har genomförts på ACT och utmanar grundreglerna för de flesta metoder kring personlig utveckling.

Nyttan är enorm. Intresset kring förståelsen om hur det mänskliga sinnet fungerar ökar ute på företag, inom idrotten, psykiatrin, och inom den offentliga sektorn.

 

%d bloggare gillar detta: