Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Med improvisation för ett levande samtal

Med improvisation för ett levande samtal

Med improvisation för ett levande samtal

David Bowie gjorde något överraskande under en liveintervju på 70-talet. Mitt emot honom sitter en väl förberedd intervjuare och klamrar sig fast vid en handfull papper med alla sina frågor prydligt nedskrivna och ordnade. Bowie och intervjuaren småpratar och skrattar lite innan samtalet börjar.

I samma ögonblick som grönt ljus ges för intervjun lutar sig Bowie fram, tar tag i intervjuarens papper och river dem i tusen bitar. Intervjuaren är tydligt skakad. Och nu då? Bowie ser nöjd ut.

Samtal som är för strukturerade bromsar utvecklingen

Trött på att alltid få samma frågor – och ge samma svar – har han försökt skapa utgångspunkten för ett mer levande och spontant samtal. En rörelse ut i det okända för att öka chanserna att skapa något nytt.

Vad är ett levande samtal och vad är ett dött samtal?

Många organisationer har utvecklat mycket strukturerade sätt att hålla möten som skapar så kallade ”dead talks”. Samtalen kännetecknas typiskt av en hög grad av förutsägbarhet och stabilitet, så att man kan kontrollera slutsatser och resultat. Man kan hävda att sådana samtal (omedvetet) är ett sätt att försvara sig mot komplexitetens osäkerhet och oro.

Om man däremot vill ha samtal med förändringspotential kräver det en annan sorts interaktion. En samtalsform där man lyckas omfamna oförutsägbarheten och använda den som utgångspunkt för organisationsutveckling. Här är det ledarens roll att skapa ramarna för samtal som annars inte skulle äga rum. Att öppna upp utrymme för gemensamt reflexivt utforskande, samtidigt som man säkerställer möjligheten till ett spontant svar på varandras bidrag.

✔ Rätt tänkesätt – var öppen, närvarande och redo att möta vad som helst – släpp tanken att du behöver ha kontroll. Var istället med det som är och låt det vara, och håll ett öga på hur saker och ting organiskt växer ”av sig själva”.

✔ Skippa rutinmässiga svar och utmana etablerade maktstrukturer. Gör det legitimt att det sägs och tänks tankar som det normalt inte gör.

✔ Ta utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter – och hjälp dem att behålla det fokuset löpande, även om det är svårt. De flesta tenderar att vilja fokusera på det abstrakta och allmänna (eftersom det är ofarligt).

✔ Det kan därför ofta vara betydligt svårare att prata om konkret levt liv och våra upplevelser och tolkningar av det, eftersom våra konkreta upplevelser innehåller osäkerhet, sårbarhet och tvivel.

✔ Lek med din egen roll . Kliv till exempel in och ut ur rollen som den som ställer nyfikna frågor, är tyst, ger sin egen åsikt och upplever, provocerar, vågar vara ouppklarad osv.

✔ Ha modet att säga ja till det oplanerade – det krävs mod att jobba med levande samtal – modet att våga lämna det inövade, det strukturerade och förutsägbara för att ta steget ut i det okända.

 

%d bloggare gillar detta: