Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Är olikheter och mångfald en tillgång i team?

Är olikheter och mångfald en tillgång i team?

Mångfald

Varför är mångfald viktigt för organisationer?

Mångfald och inkludering är lönsamt. En studie från McKinsey publicerad 2020 visar exempelvis att de företag som har störst etnisk och kulturell mångfald har 36 procent högre sannolikhet att vara lönsamma jämfört med genomsnittsföretaget i studien.

Hur kan vi skapa mångfald och inkludering i praktiken:

Hur kan vi öppna våra sinnen och träna oss i att se oss själva och andra?
Inkludering är det som måste till för att en arbetsplats ska kunna präglas av mångfald. På många sätt har inkludering likheter med psykologisk trygghet.

I team som är psykologiskt trygga vågar medarbetarna ta risker, komma med förbättringsförslag och bidra med sitt unika perspektiv, utan att riskera att hamna utanför gruppen.

Här är vad mångfald och inkludering innebär i praktiken:
– Medlemmarna kan ge och ta feedback
– Man kan och får misslyckas
– Vi lyssnar och det ges och tas utrymme för att dela egna erfarenheter.
– Alla i teamet känner sig uppskattade.
– Alla känner sig stöttade och får utrymme att utvecklas.

%d bloggare gillar detta: