Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Intressanta inlägg

Team som är psykologisk trygga slår allt

En viktig nyckel för att skapa engagemang

Det är många företag och organisationer som vill skapa en innovativ kultur som präglas av samarbete och samskapande. Och på så sätt stärka sin konkurrenskraft. Samtidigt kämpar många arbetsplatser med bristande engagemang hos medarbetarna, stress och höga sjuktal. Därför kan psykologisk trygghet vara en viktig nyckel för ditt team och din arbetsplats. Vad innebär Psykologisk…
Läs mer

Personlig utveckling som banar väg för psykologisk flexibilitet

Psykologisk flexibilitet ger stora fördelar

Personlig utveckling som banar väg för psykologisk flexibilitet. Som är förmågan att anpassa sig till en situation med uppmärksamhet, öppenhet och fokus och att handla på ett konstruktivt sätt utifrån sina värderingar. Ny forskning visar att psykologisk flexibilitet ger stora fördelar både på jobbet, i våra privatliv och för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Psykologisk…
Läs mer

Med improvisation för ett levande samtal

Med improvisation för ett levande samtal

David Bowie gjorde något överraskande under en liveintervju på 70-talet. Mitt emot honom sitter en väl förberedd intervjuare och klamrar sig fast vid en handfull papper med alla sina frågor prydligt nedskrivna och ordnade. Bowie och intervjuaren småpratar och skrattar lite innan samtalet börjar. I samma ögonblick som grönt ljus ges för intervjun lutar sig…
Läs mer

Hur kan vi mäta psykologisk trygghet?

Empati för en mänskligare arbetsplats

Närvaro ger oss möjlighet att känna empati och medkänsla för andra (och även oss själva). När vi blir allt bättre på att vara närvarande skapar vi en plattform för intensivt lyssnande som ger oss möjlighet att inte bara höra orden, utan också minsta skälvning eller förändring av intensitet i rösten. Vi kan lägga märke till…
Läs mer

Innovation och psykologisk trygghet

Innovation och psykologisk trygghet

Vill du skapa en arbetsplats som präglas av samarbete, innovation och kreativitet? Då behöver du tänka på ett nytt sätt kring utveckling. Samarbete, innovation och kreativitet frodas inte i miljöer präglade av rädsla eller oro. Vad är innovation? Innovation är ett brett begrepp som kan ha olika innebörd. I vissa fall talar vi om innovation…
Läs mer

Framgångsrika team

Effektiva team

Team är en mycket vanlig arbetsform i dagens arbetsliv. Hur skapar vi effektiva team? Den frågan ställde sig Google. Studien, som gick under namnet Project Aristoteles, som är en hyllning till Aristoteles citat att ”helheten är mer än summan av dess delar”. Svaren de fick blev dock inte som de hade förväntat sig. Fem faktorer…
Läs mer

Lågt i tak på jobbet

Lågt i tak på jobbet?

Det finns nog inget företag eller organisation som inte förstår värdet av att folk vågar säga vad de tycker på jobbet. Alla ledare suktar efter kreativa medarbetare som vågar säga nej, som tänker nytt och annorlunda och som alltid strävar efter att göra saker bättre. Vi fastnar i miljöer där vi är rädda för att…
Läs mer

Företagskultur där vi belönar mod

Företagskultur där vi belönar mod

För att skala upp modigt ledarskap och bygga in mod i team och organisationer behöver man bygga en modig företagskultur. Ledare måste skapa en företagskultur där folk känner sig trygga, sedda, lyssnade till och respekterade. Skapa en stark företagskultur med psykologisk trygghet Om vi belönar beteenden som skam, skuldbeläggande, cynism och perfektionism kan vi inte…
Läs mer

Leva uppifran och ner

Om att leva nerifrån och upp

Värderingar och mål kan inte komma till uttryck utan rörelse. Vi är de enda varelserna som stannar upp vid tanken på ett hot eller i närvaro av rädsla eller ångest. Vi stannar upp och kämpar med att kontrollera våra upplevelser. Oavsett om det handlar om att tala på mötet fastän det känns olustigt, ta itu…
Läs mer