Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Intressanta inlägg

Vuxenutveckling

Med arbetsplatsen som en arena för utveckling

Vi bombarderas ständigt med skrämmande siffror om stress, ensamhet, depression och ångest. Om långa köer till BUP och om självmord och självmordsförsök bland barn och unga. I dagens debatt pratas det om att utbilda fler psykologer till ungdomspsykiatrin och samtidigt få medarbetare på BUP att stanna kvar. Detta är viktigt. Men förändrar inget i grunden.Vi…
Läs mer

Du som utvecklar människor – hur modig är du?

Du som utvecklar människor. Vågar du stå kvar när du känner dig rädd eller osäker? Det har en direkt inverkan på den förändring som du vill skapa hos kunden. Världen ropar efter meningsfulla, psykologiskt trygga och lärande arbetsplatser. Där man som människa inte behöver dölja sina svagheter, sina misstag, sina tvivel eller sina osäkerheter. Om…
Läs mer

Är inte detta förlegat? Att diskutera ”balans mellan krav och resurser”.

Det är dags att höja blicken! Vi har bara ett liv – och vi lägger större delen av vår vakna tid på vårt arbete. Och arbetsplatsen ska inte vara en plats där vi blir dränerande på vår lust och energi. Istället för att närma oss våra arbetsplatser ensidigt, endast med fokus på kärnuppgiften så kan…
Läs mer

Mod och psykologisk trygghet

Den amerikanska forskaren och författaren Brené Brown förklarar vårt förhållande till sårbarhet på följande sätt: – Vi vill uppleva andras sårbarhet, men vi vill inte vara sårbara själva. – Andras sårbarhet är mod, men vår egen är otillräcklighet. – Vi dras till andras sårbarhet, men stöts bort av vår egen. Vi är alltså rädda för…
Läs mer

En rädsla för vad andra ska tycka

Är ett av de absolut största hindren från att nyttja vår fulla potential. Vad händer när vi visar oss? Det finns så många människor som aldrig visar sig och blir sedda och hörda. Det finns så många tomma stolar där ingen tar plats. Det finns så många som ångrar sig att de inte försökte. Att…
Läs mer

Hur kan du skapa psykologisk trygghet i din vardag?

Hur kan du skapa psykologisk trygghet i din vardag?

Vi bidrar alla till psykologisk trygghet på våra arbetsplatser genom vår dagliga kommunikation och interaktion med varandra. Om vi ​​vill ha en högre grad av psykologisk trygghet kan vi direkt ställa oss frågan i vilken grad vi upplever psykologisk trygghet just nu: Hur är det med den psykologiska tryggheten på vår enhet? Hur upplever jag…
Läs mer

Mångfald

Är olikheter och mångfald en tillgång i team?

Varför är mångfald viktigt för organisationer? Mångfald och inkludering är lönsamt. En studie från McKinsey publicerad 2020 visar exempelvis att de företag som har störst etnisk och kulturell mångfald har 36 procent högre sannolikhet att vara lönsamma jämfört med genomsnittsföretaget i studien. Hur kan vi skapa mångfald och inkludering i praktiken: Hur kan vi öppna…
Läs mer

Gruppdynamik

Gruppdynamik

En sund gruppdynamik och goda relationer är en avgörande förutsättning för att både medarbetare och ledare ska behålla arbetsglädjen och uppleva att de växer och utvecklas med de arbetsuppgifter de utför. Samtidigt är de det som skapar verklig sammanhållning i en grupp. Gruppdynamik är de processer som pågår inom arbetsgruppen, det som gör att en…
Läs mer

Gruppdynamik

Vad utmärker riktigt framgångsrika grupper?

Och hur skapar man bra gruppdynamik? Och hur bygger man som ledare laget där summan av individerna blir mer tillsammans? I team där det råder en positiv dynamik är det mer sannolikt att gruppmedlemmarna arbetar bättre tillsammans, trivs bättre och hanterar olika utmaningar bättre. Detta kan leda till så kallade synergieffekter vilket enkelt kan beskrivas…
Läs mer

inlärningszonen

Det är i inlärningszonen som vi utvecklas

Lärande och utveckling sker bäst när vi är utanför vår komfortzon där ditt biologiska system helst undviker att vara. Och det är genom att utmana oss själva och andra som vi kan förflytta oss ut från komfortzonen och in i inlärningszonen: Likgiltighet– Ett team med varken psykologisk trygghet eller drivkraft att prestera kommer att vara…
Läs mer