Självklart, många gånger så köper kunder från säljare som de har en bra relation med. Men jag tror att lika många gånger om inte fler så är det inte så viktigt för kunden vem du är. Kunden är inte heller intresserad av ditt företag, hur många anställda ni har eller hur länge ni har varit i branschen. 

Det är endast en sak kunden är intresserad av, och det är på vilket sätt som du kan lösa kundens problem. 

Så du behöver inte göra allt för att bli omtyckt. Glöm det påklistrade leendet. Kunden känner förtroende för dig när du visar att du kan kundens bransch, när du är påläst och när du vet hur man kommunicerar och hjälper kunden till nya perspektiv och insikter. 

Så hjälp kunden att se varför de bör göra en förändring – och varför du är den rätte att hjälpa dem. Visa kunden hur det skulle kunna vara i framtiden. När kunden förstår att det önskade läget är bättre än nuläget och att slutresultatet är betydligt högre än det arbete som kunden lägger ner för att få till en förändring, då har du med dig kunden. 

Att vara en bra försäljare är att kunna diagnostisera kundens problem och förstå vilken innebörd det har på kunden. 

Ta reda på: 

 

Fråga kunden vilka problem som håller dem vakna om nätterna och som de skulle vilja lösa?

Vilken innebörd har det på företaget och på deras anställda?

Utifrån den informationen – gräv djupare och ta reda på vilket det verkliga problemet är.

 

Ställ intressanta frågor, lyssna, gräv vidare, Många gånger så vet inte kunden själv vad problemet är. Din uppgift är att tillsamman med kunden finna det.

Säljutveckling
Hur viktig är relationen i sälj?
Hur viktig är relationen i sälj?