Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Hur kan du skapa psykologisk trygghet i din vardag?

Hur kan du skapa psykologisk trygghet i din vardag?

Hur kan du skapa psykologisk trygghet i din vardag?

Vi bidrar alla till psykologisk trygghet på våra arbetsplatser genom vår dagliga kommunikation och interaktion med varandra.

Om vi ​​vill ha en högre grad av psykologisk trygghet kan vi direkt ställa oss frågan i vilken grad vi upplever psykologisk trygghet just nu:

Hur är det med den psykologiska tryggheten på vår enhet? Hur upplever jag det? Hur upplever min kollega det? Vad behöver jag från mina kollegor för att känna en högre grad av psykologisk trygghet? Hur bidrar jag till andras upplevelse av psykologisk trygghet?

Psykologisk trygghet är något som vi skapar tillsammans och alla kan vi bidra till att öka den psykologiska tryggheten genom att:

  • Lyssna innan vi pratar
  • Vara nyfikna på andras perspektiv
  • Intressera oss och ge utrymme för andras idéer och input
  • Fundera på hur vi reagerar när kollegor ställer frågor, undrar, är osäkra, ber om hjälp, kommer med feedback osv.
%d bloggare gillar detta: