Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Om mig

En hängiven teamutvecklare.

Jag heter Hans Åkersten.
Min specialitet är team och grupputveckling.

Och mitt mål är att hålla de mest utvecklande och lustfyllda workshoparna som du varit på. Det gör jag genom att blanda upplevelsebaserat lärande med beteendepsykologi.

Detta kommer att få en omedelbar inverkan på ditt team eller grupp. Såsom högre kreativitet, ökat engagemang,
ökad självmedvetenhet och ökad psykologisk trygghet.

Grupputveckling

Vi som utvecklar team och arbetsplatser har en viktig roll.

Världen ropar efter meningsfulla, psykologiskt trygga och lärande arbetsplatser. Där man som människa inte behöver dölja sina svagheter, sina misstag, sina tvivel eller sina osäkerheter.

Om vi som konsulter eller coacher ska kunna bidra till denna utveckling måste vi utveckla vår självkännedom och förmåga att hantera vår sårbarhet.

Då kan vi visa vägen och prata om det väsentliga. Då använder vi teorier och metoder på rätt sätt där fokus ligger på att vara mänskliga. Först då kommer vi att kunna bryta barriärer och skapa verklig tillväxt.

Innan du väljer metod. Fråga dig innan: Gör det oss mer empatiska? Får vi mer äkta relationer med varandra? Blir vi bättre på att samarbeta? Blir vi mer engagerade? Mer kreativa?

Långvarig erfarenhet

Jag har utvecklat människor på företag och i organisationer sen 20 år tillbaka och några av mina viktigaste utbildningar är följande:

Psykosyntes 5 årig utbildning
Psykosyntes – en psykologi med djup, höjd och riktning och det handlar om att hitta ett mer förankrat sätt att leda sig själv och andra.

ACT (Acceptance and Commitment Training)
Flertalet utbildningar inom ACT som är en metod som syftar till att hitta förhållningssätt där du får lära dig att hantera oönskade tankar och känslor – och att lära dig acceptera dem. Målet är att lära sig uppleva verkligheten precis som den är och samtidigt våga ta steg i en riktning mot det som är värdefull för mig som människa. Denna förmåga kallas inom ACT för psykologisk flexibilitet.

Psykologisk flexibilitet innebär alltså att kunna handla ändamålsenligt i linje med sina värderingar, i närvaro av jobbiga tankar, ångest eller smärta. Metoden ger förutsättningar för att öka det psykiska välbefinnandet och uppleva högre livskvalité.

Pontes International
Certifierad Coach

Gothia Akademi
Diplomerad Professionell Coach (GA)

Flertalet utbildningar i Applied Improvisation
Applied Improvisation är ett upplevelsebaserat lärande för individer och team. Där man skapar en kultur av kommunikation och samarbete genom empati, humor, kreativitet och tillit.

Mitt mål är hålla de mest utvecklande och lustfyllda utbildningarna som du varit på.

%d bloggare gillar detta: