Till dig som ringer vilt främmande människor och som känner att det tar emot. Vad är det som får dig att uppleva den där klumpen i magen så fort du ska lyfta luren? 

Du söker, läser och lyssnar på självhjälps profeter som talar om hur du tänka och agera. Men glöm det, det blir sällan bättre.  

Är det möjligt att komma till en punkt där du är fri från din oro och  negativa tankar? Att än en gång för alltid bli kvitt din olust då du ska ringa?

Ja det är det (och det är jag själv ett levande bevis på).

Oavsett vad din rädsla och olust kommer ifrån så är det möjligt, ju mer du förstår att dina mentala föreställningar som hindrar dig inte är sanna, att de bara är fantasier, desto större psykologisk frihet kommer du att uppleva.

– Men jag rår ju inte för hur jag tänker … det har alltid varit så här kanske du säger. 

– Nej, säger jag, du rår inte för hur du tänker.  Men måste du tro på allt som du tänker?

Det är skillnad på att veta och förstå, att verkligen inse. En avsevärd skillnad. När du väl förstår att dina mentala föreställningar som hindrar dig inte är något annat än formlösa energimönster som du tagit till dig som din självbild.  

Då kommer du att uppleva psykologisk frihet på riktigt. Och då kan du ringa vem som helst – när som helst.

Försäljning, kalla samtal och en klump i magen