Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Du som utvecklar människor – hur modig är du?

Du som utvecklar människor – hur modig är du?

Du som utvecklar människor. Vågar du stå kvar när du känner dig rädd eller osäker? Det har en direkt inverkan på den förändring som du vill skapa hos kunden.

Världen ropar efter meningsfulla, psykologiskt trygga och lärande arbetsplatser. Där man som människa inte behöver dölja sina svagheter, sina misstag, sina tvivel eller sina osäkerheter.

Om vi som coacher och konsulter ska kunna bidra till denna utveckling måste vi utveckla vår självkännedom och förmåga att hantera vår sårbarhet.

Att omfamna sin sårbarhet innebär att du vågar känna och dela din osäkerhet, tvivel, svagheter och rädslor. Konkret att man tål att det snurrar i magen och huvudet, d.v.s. den igenkännbara, kroppsliga känslan som uppstår när man blir rädd och osäker.

Och att man inte försöker undvika dessa kroppsliga reaktioner utan att man tränar sig i att inkludera och närma sig de med nyfikenhet.

Då kan vi visa vägen och prata om det väsentliga. Då använder vi teorier och metoder på rätt sätt där fokus ligger på att vara mänskliga. Först då kommer vi att kunna bryta barriärer och skapa verklig tillväxt hos våra kunder.

%d bloggare gillar detta: