Vi kommer att starta igång en samtalsgrupp för män (i Göteborg) där det kommer att finnas plats och utrymme för djupare samtal. Vi kommer inte att ha så många regler men välkommet är en attityd av öppenhet och en vilja att upptäcka något nytt.

I vårt sätt att arbeta så sker en omfattande utveckling där vi går bortom tekniker och strategier. Förändringen sker på djupet och du kommer att se hinder och problem ur ett nytt perspektiv vilket gör att de försvinner. Genom att en starkare självkänsla byggs upp inifrån kommer du att kunna hantera och lösa sådant som uppstår på ett nytt sätt.

Vad kan du förvänta dig? Det finns inga garantier på vad du kommer att upptäcka men för att ge dig en bild så upplever många av de jag coachar bl.a:

– att självförtroendet stärks och att självkänsla och självbild förbättrats

– att begränsningar och rädslor har minskat eller helt försvunnit

– att stress, oro och frustration minskat eller helt försvunnit

– att man upplever en frihetskänsla, lugn och harmoni

Vi startar upp under våren. Måndagskvällar. Vi pratar, lyssnar, reflekterar och diskuterar. Du kommer att träffa nya vänner och du kommer att utmana dina nuvarande föreställningar och tankar.

Vill du vara med?

Du som är man – detta är din chans att få en helt ny kontroll över ditt liv