Du säljer mindre för att du inte vet hur du ska diagnosera din kunds problem och hur du driver försäljningen framåt. Det är inte dina produkter eller tjänster som driver försäljningen framåt.

Det är kundens problem som driver försäljningen framåt, och om du inte kan diagnostisera kunden problem så finns det inga färdigheter eller säljutbildningar som kan hjälpa dig.

När du frågar om du bara kan få 15 minuter av kundens tid, så kommer du inte att få det så länge inte kunden har ett problem som du kan lösa.

– Så glöm dig själv för en stund och lyssna istället på kunden.

– Träna in riktigt bra frågeställningar, lyssna, ställ följdfrågor och gräv djupt.

– Använd din erfarenhet, din fantasi och din kreativitet.

– Ställ frågor som får kunden att tänka till och försök lyssna bortom orden.

– Hjälp kunden till nya perspektiv och till nya tankar.

– Få kunden att se dig som resurs. Du är inte enbart säljare, du är också en expert inom kundens segment.

– Fråga kunden vilka problem som håller dem vakna om nätterna och som de skulle vilja lösa?

– Hjälp kunden att se varför de bör göra en förändring och varför du är den rätte att hjälpa dem.

Säljutveckling
Du som säljer – kika på detta om du vill bli världsbäst på att kommunicera.
Du säljer inte mindre för att du inte kan sälja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *