Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Det är i inlärningszonen som vi utvecklas

Det är i inlärningszonen som vi utvecklas

inlärningszonen

Lärande och utveckling sker bäst när vi är utanför vår komfortzon där ditt biologiska system helst undviker att vara. Och det är genom att utmana oss själva och andra som vi kan förflytta oss ut från komfortzonen och in i inlärningszonen:

Likgiltighet– Ett team med varken psykologisk trygghet eller drivkraft att prestera kommer att vara motvilliga till att arbeta. Det här teamet kommer inte att uppnå någonting meningsfullt och kan visa en relativt hög omsättning av teammedlemmar.

Komfortzon – Ett team med hög psykologisk trygghet men utan drivkraft för att lyckas kommer att känna sig trygga men kommer inte att nå sin fulla potential. Detta team kan bestå under lång tid eftersom det finns låga incitament till förändring. De kommer uppnå en del av sina mål och de kan internt betrakta sig själva som ett högpresterande team.

Oro – Om ett team har låg psykologisk trygghet men är starkt drivna kan resultatet ofta bli höga nivåer av oro. Detta kan ofta ses i säljteam med hög press där teammedlemmar ställs mot varandra inför resultatet. Dessa team kännetecknas ofta av hög omsättning av teammedlemmar, hög utbrändhet, höga stressnivåer och konflikter.

Inlärningszon – Det optimala teamet befinner sig i denna zon. De känner en stor del av psykologisk trygghet och visar en stark drivkraft att leverera resultat. Det är känt som ”inlärningszonen”, eftersom teammedlemmar har befogenhet att förnya, experimentera och lära av misstag. Detta team kommer att leverera mot sina mål och kommer att uppvisa en låg omsättning av teammedlemmar. Teamet kännetecknas av hög personlig utveckling och de är vana att gå utanför sin komfortzon.

 

%d bloggare gillar detta: