säljcoach
för garanterat resultat

Säljare som arbetar med sina mentala föreställningar, som arbetar strukturerat och som bemästrar de viktigaste delarna i kundmötet säljer mer, alltid.

Personlig utveckling

En del i mitt arbete handlar om det som många idag upplever. Det kan vara dålig självkänsla, oro, brist på tillit, låg motivation och stress. Många gånger så ligger detta i förgrunden och det kan vara det som hindrar oss att bli den bästa versionen av oss själva.

​Planering och prioritering

​Planering och prioritering av sin säljtid är många gånger en av de största och viktigaste utmaningarna för dagens säljare. Rätt planering ger ett bättre fokus, högre effektivitet och ett bättre resultat. Jag ger dig kunskaper och verktyg som kommer att hjälpa dig att frigöra tid till det som är viktigt.

frågemetodik

Handlar om förmågan att ställa öppna frågor, lyssna och ställa följdfrågor. Att träna in bra öppna frågor är något som man har stor nytta av oavsett vad man gör. Som säljare så kommer du att märka stor skillnad, man får oftast bättre kontakt med kunden och man får bättre svar.

hantera invändningar

Det spelar det ingen roll hur bra ditt erbjudande är, invändningar kommer nästan alltid. Vi tar fram och övar på de invändningar som är direkt kopplade till dina produkter och tjänster.

kunskapsöverföring

Brukar du som säljare vara ute hos kund och presentera era produkter och/eller era tjänster?
Hur vet du att de som lyssnar verkligen har förstått det som du vill förmedla?
Jag ger dig några riktigt bra metoder.

frihetskänsla, lugn och harmoni

I mitt sätt att arbeta så sker en omfattande personlig utveckling där vi går bortom tekniker och strategier. Förändringen sker på djupet och du kommer att se hinder och problem ur ett helt nytt perspektiv.

Försäljningsprocess

Att ha en bra säljstruktur är en nycklarna till kontinuerlig hög försäljning. Du kommer att få lära dig en försäljningsprocess som fungerar i praktiken och som är enkel att lära. En inövad säljprocess ser till att du få med dig det allra viktigaste i mötet med kunden.

behovsanalys

Behovsanalysen är viktig för att du ska förstå kundens behov. Den är också ett riktigt bra redskap för att och göra kunden uppmärksam på behov hen inte är medveten om. Jag hjälper dig att ta fram behovsfrågor som är kopplat till ditt företag och branch.

avslutsteknik

Du får träna in några riktigt bra avslutstekniker för att kunden ska säga JA. När du väl sitter på kundmötet då ska dina avslutstekniker sitta i ryggmärgen.

presentationsteknik

Vad är det som gör en riktigt bra presentation? För mig handlar det om att vara närvarande och påläst. Och att man tycker om och kan stå upp för det som man berättar om (är trovärdig). Prata om något som du kan, och som du vet kan bra.

Individanpassad.  Du vill att utbildningen som du investerat i ska leda till en faktisk förändring och inte bara presentera en massa idéer och inspiration, som sedan inte blir genomförda i praktiken. Jag är utbildad professionell coach med lång erfarenhet av försäljning vilket innebär att jag är lyhörd på vad du som säljare behöver utmana och utveckla.

det här är en utbildning för sig som:

Vill lära dig och öva på de absolut viktigaste delarna i säljmötet.

Med de viktigaste sakerna menar jag bra utvecklande frågor (som bl.a. hjälper dig att ta reda på kundens behov), hantera invändningar (oavsett hur bra din produkt/tjänst än är så kommer det komma invändningar) och avslutstekniker för att få kunde att säga ja. 

Vill arbeta smartare med struktur

De flesta företag upplever att de är pressade och att tiden är en bristvara. Man tar sig inte tid för att planera och strukturera säljarbetet. Det kan handla om vilka kunder vi ska fokusera på eller träna på de viktigaste delarna i säljmötet. Erfarenheten visar att företag som arbetar med dessa delar alltid säljer mer än innan de arbetade på det sättet. Alltid. Jobba inte mer, jobba smartare.

Vill ha en anpassad utbildning utifrån dina behov

En utbildning ska leda till en faktisk förändring och inte bara presentera en massa idéer och inspiration, som sedan inte blir genomförda i praktiken. Jag är utbildad professionell coach med lång erfarenhet av försäljning vilket innebär att jag är lyhörd på vad du som säljare behöver utmana och utveckla. 

Vill ha en försäljningsprocess som fungerar

Att ha en bra struktur är nyckeln till kontinuerlig hög försäljning.

Vill frigöra tid till det som ger ​resultat

Genom att prioritera det som ger resultat och genom att arbeta mindre händelsestyrt och med bättre framförhållning kan du spara in upp till 5 timmar i veckan. 

Vill ha det absolut senaste inom pesonlig utveckling

Förutom att förmedla kunskap och träna dig inom försäljning så arbetar jag också med mer personliga frågor. I mitt sätt att arbeta så sker en omfattande personlig utveckling där vi går bortom tekniker och strategier. Förändringen sker på djupet och du kommer att se hinder och problem ur ett helt nytt perspektiv.

För att ge dig en bild på vad du kan förvänta dig så upplever många av de jag coachar:

Att de gör fler och bättre kundmöten

Mindre eller ingen stress, oro och frustration

Högre motivation, lugn och harmoni

Mindre händelsestyrt och mer fokuserat

Mycket bättre presentationer

Att de gör mer och fler avslut

Betydligt högre självkänsla

Vi har under många år jobbat med att hjälpa företag till bättre sälj och har mängder med nöjda kunder!

“Grym bra utbildning, bra för alla!! Engagerad, närvarande och mycket inspirerande. Varje företag skulle ha en sådan här säljtränare och coach.”

Jerker Garpengren
Senior Account Manager
5/5
“En mycket bra utbildning!
Jag kände genast när vi började att vi hade en lättsam dialog och att vi lyssnade på varandra. För mig var det en mycket bra utbildning för att göra vardagen lättare och effektivare.”

Mikael Sörholm
Regionsansvarig säljare
5/5
“Kan starkt rekommendera denna utbildning! Om ert företag behöver hjälp att strukturera upp ert sälj och bli effektivare. Ni kommer att lära er att prioritera bättre och minska stressen genom god framförhållning.”

Håkan Åhs
Försäljningschef
5/5
“Grymt bra utbildning, bra för alla!!”

Rikard Ranieli
Utesäljare
5/5
“Utbildningen har gett mig ett nytt sätt att tänka på med väldigt intressanta infallsvinklar. Väl investerade timmar för mig”

Rickard Leander
Distriktschef MP Bolagen
5/5