välkommen!

Det är omöjligt att inte utvecklas efter mina utbildningar

säljutveckling

Säljare som arbetar strukturerat och som bemästrar de viktigaste delarna i kundmötet säljer mer, alltid.

Säljplanering

Planering och prioritering av sin säljtid är många gånger en av de största och viktigaste utmaningarna för dagens säljare. Jag ger dig kunskaper och verktyg som kommer att hjälpa dig att frigöra tid till det som är viktigt.

Säljprocess

Att ha en bra säljstruktur är en nycklarna till kontinuerlig hög försäljning. Du får lära dig en riktigt bra säljprocess som fungerar i praktiken och som ser till att du få med dig det allra viktigaste i mötet med kunden.

Frågemetodik

Handlar om den viktiga förmågan att ställa bra och utvecklande frågor, lyssna och ställa följdfrågor. Att träna in bra öppna frågor, anpassade till dig och din bransch, är något som du har stor nytta av som säljare.  

Behovsanalys

Behovsanalysen är viktig för att du ska förstå kundens behov. Den är också ett riktigt bra redskap för att och göra kunden uppmärksam på behov hen inte är medveten om. Jag ger dig kunskaper så att du kan göra en riktigt bra behovsanalys.

Kunskapsöverföring

Brukar du som säljare vara ute hos kund och presentera era produkter och/eller era tjänster?
Hur vet du att de som lyssnar verkligen har förstått det som du vill förmedla?
Jag ger dig några riktigt bra metoder.

Invändningar & Avslut

Det spelar det ingen roll hur bra ditt erbjudande är, invändningar kommer nästan alltid. Vi tar fram och övar på de invändningar som är direkt kopplade till dina produkter och tjänster. Du får också träna in några riktigt bra avslutstekniker för att kunden ska säga JA. 

Individanpassad

Du vill att utbildningen som du investerat i ska leda till en faktisk förändring och inte bara presentera en massa idéer och inspiration, som sedan inte blir genomförda i praktiken. Jag är utbildad professionell coach med lång erfarenhet av försäljning vilket innebär att jag är lyhörd på vad du som säljare behöver utmana och utveckla.

Frigör flera timmar i veckan

Det här är en säljutbildning för dig som:

Vill lära dig och öva på de absolut viktigaste delarna i säljmötet. Med de viktigaste sakerna menar jag bra utvecklande frågor (som bl.a. hjälper dig att ta reda på kundens behov), hantera invändningar (oavsett hur bra din produkt/tjänst än är så kommer det komma invändningar) och avslutstekniker för att få kunde att säga ja.

Vill arbeta smartare med struktur Många säljare upplever att de är pressade och att tiden är en bristvara. Man tar sig inte tid för att planera och strukturera säljarbetet. Erfarenheten visar att säljare som arbetar med dessa delar alltid säljer mer än innan de arbetade på det sättet. Alltid.

Vill ha en anpassad utbildning utifrån dina behov. En utbildning ska leda till en faktisk förändring och inte bara presentera en massa idéer och inspiration, som sedan inte blir genomförda i praktiken. Jag är utbildad professionell coach med lång erfarenhet av försäljning vilket innebär att jag är lyhörd på vad du som säljare behöver utmana och utveckla. 

Vill ha en försäljningsprocess som fungerar. Att ha en bra struktur är nyckeln till kontinuerlig hög försäljning.

Vill frigöra tid till det som ger ​resultat. Genom att prioritera det som ger resultat och genom att arbeta mindre händelsestyrt, med bättre framförhållning och bättre fokus kan du många gånger spara in flera timmar i veckan. 

personlig utveckling för säljare:

Att vara säljare kan vara ett ett fantastiskt yrke som är både roligt, utvecklande och med en stor personlig frihet.

Det kan också vara stressande med en känsla av otillräcklighet, dålig självkänsla, oro, brist på tillit, låg motivation och stress.

Många gånger så ligger detta i förgrunden och det kan vara det som hindrar oss att bli den bästa versionen av oss själva.

I mitt sätt att arbeta så sker en omfattande personlig utveckling där vi går bortom tekniker och strategier. Förändringen sker på djupet och du kommer att se hinder och problem ur ett helt nytt perspektiv.

Vi har under många år jobbat med att hjälpa företag till bättre sälj och har mängder med nöjda kunder!

"Grym bra utbildning, bra för alla!! Engagerad, närvarande och mycket inspirerande. Varje företag skulle ha en sådan här säljtränare och coach."
Jerker Garpengren
Senior Account Manager - Bilvision
5/5
"En mycket bra utbildning! Jag kände genast när vi började att vi hade en lättsam dialog och att vi lyssnade på varandra. För mig var det en mycket bra utbildning för att göra vardagen lättare och effektivare."
Mikael Sörholm
Regionsansvarig säljare - SG armaturen AB
5/5
"Kan starkt rekommendera denna utbildning! Om ert företag behöver hjälp att strukturera upp ert sälj och bli effektivare. Ni kommer att lära er att prioritera bättre och minska stressen genom god framförhållning."
Håkan Åhs
Försäljningschef - Ahlsell
5/5
"Grymt bra utbildning, bra för alla!!"
Rikard Ranieli
Utesäljare - Ahlsell
5/5
"Utbildningen har gett mig ett nytt sätt att tänka på med väldigt intressanta infallsvinklar. Väl investerade timmar för mig"
Rickard Leander
Distriktschef - MP Bolagen
5/5

Vill du att jag ringer dig?

Lämna gärna ett meddelande så återkommer jag snarast.